Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich w Łodzi i w województwie.
Ma na celu zachęcenie młodzieży do odwiedzania wystaw i wydarzeń związanych ze sztuką współczesną.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii dokumentującej wystawę/akcję/wydarzenie związane ze sztuką współczesną.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie max. 5 fotografii z wystawy, wydarzenia akcji i wydrukowanie ich na papierze fotograficznym (w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm), oraz zapisanie plików w postaci elektronicznej na płycie CD, dłuższy bok minimum 1500 px.

Prace na konkurs należy dostarczyć do Poleskiego Ośrodka Sztuki do 15.10.2013 w kopercie z dopiskiem Konkurs „Sztuka i Dokumentacja”. Prosimy o dołączenie informacji o autorze:
imię, nazwisko, numer telefonu i adres szkoły.

Prace nadesłane na konkurs oceni jury, które wyłoni zwycięzców i przyzna nagrodę o wartości 500 zł.

Uczestnicy Konkursu o jego wynikach będą powiadomieni po 21.10.2013.

Informacje na temat Konkursu, można uzyskać pod numerem telefonu 42 686 02 59, 695 607 345
b.wysokinska@pos.lodz.pl więcej informacji na stronie: www.pos.lodz.pl

Konkurs organizowany jest w ramach 5. Festiwalu Sztuka i Dokumentacja więcej o festiwalu na: www.doc.art.pl