Jak najlepiej ustawić aparat żeby pobór energii był najmniejszy / liczba zdjęć z 1 baterii największa?
Czy migawka elektroniczna zżera więcej prądu niż mechaniczna?
Wyłączony LCD, MF?
Co jeszcze?