Przyjdzie jakaś komisja ( takie czasy ), ołtarzyk zobaczy, za niepoprawność religijną albo polityczną aresztują, i do łagru wyślą. Lepiej aby komuś radość dał, jeszcze mu daleko do tych które wymieniłeś.