Miniaturowe repliki aparatów, niektóre na film, niektóre cyfrowe. No miód dla oczu

http://www.minox.com/index.php?id=19&L=1