rzepraszam, mam pytanie dotyczące konwersji wideo. Ostatnio chcę przekonwertować RM na MP4. Ale w tym tutorialu http://www.videoconverterfactory.com/tips/convert-rm-to-mp4.html prosi mnie o...