Forum Olympusclub.pl FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Ograniczenia wypowiedzi i publikacji

Ograniczenia swobody wypowiedzi i publikacji na forum olympusclub.pl:


A. Użytkownicy forum proszeni są o dbałość w formie wypowiedzi:
B.Posty i wiadomości prywatne powinny być napisane poprawną polszczyzną
C. Tematy wątków jasno określające zawartość (zwiększa to szansę na ciekawe dyskusje i ułatwi wyszukiwanie interesujących tematów w archiwum).
D. Przed założeniem nowego tematu należy upewnić się, że temat zostanie umieszczony w odpowiednim forum i sprawdzić czy podobny temat już nie istnieje (opcja Szukaj)
E. Użytkowniku! Pamiętaj że zasady savoir-vivre obowiązują również w sieci.


Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum.olympusclub.pl treści:


 1. zawierających groźby i propagujących przemoc,
 2. sprzecznych z prawem (w tym wzywających do popełnienia przestępstw),
 3. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
 4. dyskusje o tematyce politycznej lub światopoglądowej i religijnej jako sprzeczne z istotą fotograficznosci forum będą natychmiast moderowane, a osoby w nich uczestniczące dyscyplinowane karami administracyjnymi (do bana permanentnego włącznie)
 5. obscenicznych, obraźliwych,. wulgarnych, oszczerczych,
 6. uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe,
 7. szkalujących, obrażających osoby publiczne oraz innych użytkowników forum.
 8. natrętnych i uporczywie powtarzanych treści mających na celu nękanie innego użytkownika
 9. publiczne udostępnianie wiadomości prywatnych, całości lub fragmentów, które z natury rzeczy są do wglądu jedynie nadawcy i adresata.
 10. zabronione jest publikowanie załączników chronionych prawem autorskim, do których użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw majątkowych
 11. zabronione jest zamieszczanie treści (linków) komercyjnych z wyjątkiem kont "premium"
 12. kolor czerwony czcionki we wszystkich jego odcieniach jest zastrzeżony do wyróżnienia działań moderatorskich na forum i jest zabronionym używanie go do innych celów przez użytkowników.
 13. W sytuacjach powyżej nie wymienionych ma zastosowanie szeroko pojęta NETYKIETA. Netykieta interpretowana przez Administrację Forum.
 14. Zabraniania się podejmowania działań wymierzonych w sprawne funkcjonowanie forum.olympusclub.pl takie jak dublowanie kont, rejestrowanie się kilka razy tej samej osoby na różnych kontach, spam i flooding.
 15. Podjęcie tego typu działań skutkuje natychmiastowym usunięciem konta ( lub kont) z Olympusclub.pl. wraz z ewentualnym powiadomieniem organów ścigania o zaistniałym przestępstwie. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku,
poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego/forum. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz znajdziesz tu wszystkie informacje wymagane prawem w tym w szczególności do czego masz prawo w świetle obowiązujących przepisów dot. danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest Spółka FOMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworska 1, 80-121 Gdańsk (dalej zwane FOMAG), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341593, o numerze NIP 957-102-93-49, o numerze REGON 220902620.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników forum i osób korzystających z naszej witryny internetowej OlympusClub.pl i forum.OlympusClub.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z serwisu internetowego. Są to dane niezbędne do komunikacji z zamawiającym. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do celów marketingowych. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody. Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, adres IP, identyfikator (nick), a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

4. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?


1. Cel: Prawidłowe działanie systemów informatycznych w szczególności udostępnienie platformy forum Dane:[adres e-mail, miasto zamieszkania, adres IP] Podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik jak długo: Do czasu zgłoszenia prośby o usunięcie danych; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

2. Cel: Statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez FOMAG) Dane: [adres IP] Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. Jak długo: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

3. cel: Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług dane: [adres IP] podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora jak długo: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.


5. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie FOMAG przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z FOMAG i wyłącznie zgodnie z wytycznymi FOMAG i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez FOMAG. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook, Tapatalk), agencje reklamowe (np. Tradedoubler), operatorzy płatności (np. PAYU), dostawcy usług prawnych, księgowych lub audytowych.

Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).


6. Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest FOMAG oraz zaufani partnerzy czyli m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów FOMAG. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i najczęściej są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Ściśle niezbędne pliki cookie:

To pliki tworzone są zazwyczaj w odpowiedzi na wykonywane przez Użytkownika czynności w serwisach FOMAG polegających na żądaniu dostępu do usług, takie jak ustawianie swoich preferencji dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. W każdej chwili, możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki przez Użytkownika, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała przed nimi, ale może spowodować to, że niektóre elementy witryny nie będą działać, a złożenie zamówienia będzie niemożliwe.

Pliki cookie związane z działaniem:

Są to pliki cookie, które umożliwiają określenie liczby i źródeł odwiedzin w serwisach FOMAG, dzięki czemu możemy dokonywać pomiarów i doskonalić wydajność naszych witryn. Pliki te pomagają ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez takie pliki cookie mają charakter informacji zbiorczych, a przez to są anonimowe.

Pliki cookie do personalizacji reklam

Są to pliki, które są zamieszczane w serwisach FOMAG przez naszych zaufanych partnerów i są wykorzystywane, aby tworzyć profil zainteresowań Użytkownika i wyświetlać mu odpowiednie reklamy na innych witrynach. Pliki te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznym identyfikowaniu przeglądarki i urządzenia internetowego Użytkownika.


7. Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
? świadczenia usług;
? dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
? tworzenia statystyk,
? utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
? prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika lub jego miejsce zamieszkania
Zapisywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać w dowolnej chwili wyłączone w ustawienia przeglądarki.

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również ? w przypadkach opisanych w RODO ? do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka umieszczonego na dole każdej wiadomości.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Zmiana polityki prywatności

FOMAG zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości FOMAG może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach internetowych forum.nikoniarze.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, rejestrujących się i wyrażających na zgodę na nową treść. FOMAG przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

10. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych przez FOMAG, prosimy o kontakt pod adresem email: fomag @ fomag.pl. Jeśli ta forma kontaktu Tobie nie odpowiada, możesz do nas napisać oficjalne pismo i wysłać na adres FOMAG Sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk

Regulamin Giełdy

Regulamin działu Giełda

§1 Zasady ogólne

1. Giełda służy publikacji przez zarejestrowanych użytkowników forum prywatnych ogłoszeń chęci sprzedaży, kupna lub zamiany prywatnych towarów związanych z tematyką fotograficzną.
2. Dział Giełda jest widoczny dla zarejestrowanych użytkowników.
3. Ogłoszenia w dziale Giełda może publikować każdy zarejestrowany użytkownik, który posiada przynajmniej:
a) 25 postów (wg licznika postów).
b) półroczny staż na forum liczony od momentu rejestracji.
c) 1 punkt reputacji
4. Dopuszcza się ogłoszenia następujących towarów:
a) Sprzęt fotograficzny jak aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy błyskowe, wyposażenie studia fotograficznego.
b) akcesoria fotograficzne, np. karty pamięci, akumulatory do aparatów, pokrowce, torby i plecaki fotograficzne, filtry, statywy itp.
c) Sprzęt luźno związany z tematyką fotograficzną, np. kalibratory, literatura fotograficzna, monitory, drukarki fotograficzne itp.
d) Sprzęt związany z tematyką wideo, jak kamery, Steadycamy, slidery, karty graficzne, akumulatory do kamer.
e) Lornetki, mikroskopy, lunety.
5. Możliwe jest posiadanie jednocześnie maksymalnie trzech ogłoszeń (wątków).
6. Ogłoszenie dot. chęci sprzedaży, kupna, zamiany czy darowizny może dotyczyć maksymalnie 5 towarów.
7. Ogłoszenia znikają automatycznie po 30 dniach.

§2 Zasady ofert sprzedaży

1. Ogłoszeniodawca przy wystawianiu oferty wpisuje w tytule:
a) prefix: [Sprzedam]
b) nazwy wszystkich towarów zawartych w ogłoszeniu
2. Każdy oferowany towar musi zawierać opis zawierający:
a) Stan: Nowy/używany/uszkodzony
b) Opis stanu i ew. uszkodzeń
c) Co w komplecie (pudełko, kabelki, pokrowiec itd.).
d) Cenę wyjściową.
e) Czy jest gwarancja: jaka (producenta, sprzedawcy, własna rozruchowa) i na jak długo jeszcze.
f) Minimum jedno zdjęcie oferowanego towaru jako załącznik.
3. Użytkownik nie wpisuje kolejnych postów w wątku z ogłoszeniem, chyba że aktualizuje:
a) Podaną cenę za towar na niższą
b) listę dostępnych towarów po sprzedaniu części towaru.
4. W innym przypadku niżej w punkcie wyżej ogłoszeniodawca informuje o zmianie poprzez funkcjonalność raportowania i moderator zmienia/usuwa wątek.
5. Możliwe jest podawanie linków do nich w ogłoszeniu do ogłoszeń na zewnętrznych portalach aukcyjnych Allegro, OLX, Ebay itp.

§3 Zasady ofert kupna

1. Ogłoszeniodawca przy wystawianiu oferty kupna wpisuje w tytule:
a) prefix: [KUPIĘ]
b) nazwy wszystkich towarów jakimi jest zainteresowany
2. Każdy poszukiwany towar musi zawierać opis zawierający:
a) Pożądany stan: Nowy/używany
b) Maksymalna cena za jaką może kupić.
3. Użytkownik nie wpisuje kolejnych postów w wątku z ogłoszeniem. Jeśli oferta staje się nieaktualna ogłoszeniodawca informuje o tym poprzez funkcjonalność raportowania i moderator usuwa ogłoszenie.

§4 Zasady ofert zamiany

1. Ogłoszeniodawca przy wystawianiu oferty wpisuje:
a) w tytule: prefix: [INNE] oraz nazwy wszystkich oferowanych towarów
b) w opisie: Stan oferowanego towaru oraz pożądany stan poszukiwanego na wymianę.

§5 Zasady dotyczące ograniczeń w ofertach

1. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń:
a) nie swoich towarów, tzw. ofert grzecznościowych.
b) dotyczącego towaru już ogłoszonego. Należy odczekać do momentu automatycznego ich wygaśnięcia.
c) odpłatnych warsztatów i szkoleń.
d) oprogramowania komputerowego.
e) komercyjnych sprzętu przez sklepy i inne podmioty działalności gospodarcze zajmujące się tym zawodowo.
f) Usług oraz pracy

§6 Pozostałe zasady

1. Dopuszcza się darowizny. Podajemy tytule ogłoszenia prefixu [INNE] i jaki towar chcemy podarować, a w opisie opis jego stanu.
2. Właściciel forum zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych zasad w dowolnym momencie, o czym użytkownicy zostaną stosownie powiadomieni.
3. Właściciel, administracja i moderatorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane na Giełdzie i nie jest również stroną w sporach między użytkownikami. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane odpowiednim służbom publicznym.
4. Możliwe jest umieszczanie w stopkach (podpisach) użytkowników odnośników do zamieszczonego aktualnego ogłoszenia.redagowany i opracowany przez:

Iwo

Szukaj w FAQ

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz szukać zarówno w treści, jak i w tytułach FAQ.

Wybierz opcję, aby ustalić jak wyszukiwać podane słowa. 'Dowolne słowa' zwróci najwięcej wyników ale słabo związanych, a 'Całe zwroty' zwróci tylko wyniki zawierające dokładnie to, co podałeś.

 
Właściciel: FOMAG Sp. z o.o., Gdansk, 80-137 ul. Starodworska 1, KRS 0000341593, www.fomag.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej jednak może to utrudnić korzystanie z serwisu! Więcej informacji w Polityce prywatności.