PDA

Zobacz pełną wersję : Regulamin konkursu "PEN HD film"RadioErewan
23.01.10, 02:12
REGULAMIN KONKURSU „ PEN HD film „
I. Organizatorzy
Organizatorem konkurs jest firma:
Olympus Polska sp. z o.o.
Ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
zwana dalej Organizatorem

II. Warunki Uczestnictwa

Konkurs przeznaczona jest dla osób fizycznych, które posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymują się obywatelstwem polskim i jest skierowany do członków grupy społecznościowej olympusclub.pl
Każdy uczestnik w czasie trwania Konkursu musi posiadać sprawna (stałą) skrzynkę poczty elektronicznej e-mail.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami firmy Olympus Polska, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Osoby takie zostaną pominięte przy przyznawaniu nagród.

III. Harmonogram Konkursu:
Konkurs na film nakręcony aparatem Olympus E-P1 lub E-P2 .

Termin nakręcenia filmu : od 30.1.2010r.
Termin zamieszczenia filmu na stronie www.youtube.pl do 10 lutego 2010r.
Termin wyboru laureatów: do 15 marca 2010r.

IV. Zasady udziału w Konkursie

W Konkursie na nagranie filmu aparatem Olympus E-P1 lub E-P2:
Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie prac konkursowych na stronie www.youtube.com
Pracami konkursowymi są nagrania wideo wykonane przez Uczestnika, aparatem Olympus E-P1 lub E-P2 , zgłoszone do konkursu na stronie youtube.com. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na adres mailowy konkursPEN@olympus.pl oraz zamieszczenie w tytule filmu słów: Olympus lub PEN lub Olympus PEN lub Olympus E-P1 lub Olympus E-P2 , oraz zamieszczenie Tagów : Olympus, PEN, E-P1, E-P2
Uczestnik w pierwszym etapie konkursu identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail podawany podczas zgłoszenia swojego uczestnictwa na adres mailowy konkursPEN@olympus.pl
W drugim etapie, po wstępnym zebraniu wyników do Uczestników zostaną wysłane zapytania o dokładne dane adresowe. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika w wymaganym przez Organizatorów terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody.
Zgłaszając prace do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i nieodpłatnie oraz bezterminowo zezwala Organizatorom na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tej pracy oraz wyraża zgodę na publikację oraz przetworzenia i modyfikację pracy.
Zgłaszając prace do Konkursu, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i udziela organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie przesłanych prac w zakresie szeroko rozumianych działań marketingowych.
Organizatorzy w uzasadnionych przez siebie przypadkach mogą domagać się od użytkownika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw o których mowa w IV pt. 6 i 7. W takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika złożenia dodatkowego oświadczenia.
Uczestnik oświadcza, że Prace nie naruszają praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do prac.
Jeden Uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.

V. Kategorie konkursowe i nagrody.

Ocena zgłoszeń do konkursu dokonuje się poprzez zliczanie wyświetleń filmu, zamieszczoną na stronie youtube.com pod nazwą Liczba wyświetleń: xxxx
Nagrody:

I miejsce ( największa liczba wyświetleń filmu ) – Aparat Olympus E-P2 & 14-42mm 1:3.5-5.6 zawiera EVF ( elektroniczny celownik) kolor czarny
II miejsce - 50% rabatu na dowolny zestaw zawierający model E-P1 lub E-P2
III miejsce -40% rabatu na dowolny zestaw zawierający model E-P1 lub E-P2

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
Każdemu uprawnionemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody.

VI. Komisja i wybór laureatów

O wynikach wyboru laureaci konkursu zostaną powiadomieni na stronie e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatorów konkursu

VII. Odbiór nagród Konkursowych
Podatek należny od wartości nagród przyznanych w konkursie zostanie opłacony przez Organizatorów.
Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.
Fizyczne przekazanie nagród Laureatom konkursu odbędzie się przesyłką kurierską lub pocztową po zakończeniu konkursu od dnia 15 marca 2010r.
Brak kontaktu ze strony Laureata w terminie do 31 marca 2010 zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody.
W przypadku, gdy okaże się, się zdobywcą nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.

VIII. Komisja

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Organizacyjna.
Do zadań Komisji należy w szczególności:

rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
interpretacja punktów zawartych w regulaminie.
rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.

Postanowienia Komisji Organizacyjnej są wiążące i wyczerpują drogę reklamacyjną.

IX. Reklamacje

Reklamacje Uczestnik powinien składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2010 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres:
konkursPEN@olympus.pl (mailto:konkursPEN@olympus.pl)
O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data wpłynięcia reklamacji do organizatora.
Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz email Uczestnika Konkursu jak równie opis powodu reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub listem poleconym.
Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się 31 marca 2010r.

IX. Postanowienia końcowe

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty oraz inne osoby.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronach www.olympusclub.pl
Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie: http://forum.olympusclub .pl
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydowała będzie data wpłynięcia do Organizatora.
Korespondencję do Organizatorów należy kierować wyłącznie na adres:
Olympus Polska sp. z o.o.
Ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

aikidudi
23.01.10, 02:36
Radio - IX punkt 1 podpunkt : jakoś popraw na jakość.
Konkurs ciekawy tylko szkoda, że niewiele osób ma pen-a:(

jungli
23.01.10, 07:30
Przepraszam?, tak z czystej ciekawosci, a czy ilosc wyswietlania nie bedzie tematem manipulacji klikaczy, ktorzy caly dzien beda siedziec ze znajomymi i klikac linki?

pozdroofka

kowal73
23.01.10, 09:52
Przecież chodzi o reklamę pena i HD filmów
Olympus zapewne chce by filmy w postaci spamu trafiły do jak największej liczby odbiorców na zasadzie łańcuszka.

RadioErewan
23.01.10, 12:46
Kowal, nie dyskutowaliśmy o spamie. YT to najlepsze miejsce do eksponowania filmów. W kwestii klikaczy też jest w miarę bezpieczne. Oczywiście nie wymyśli się metody na 100% odpornej na idiotów i przekręty. Kilka razy było to widać na forum, jak się zjawiał ktoś z parciem na plusy i reputację. Jakoś jednak konkurs rozstrzygnąć trzeba. Nagroda nie jest trywialna. A hasła pen i wideo mają dla Olympusa teraz znaczenie.
W konkursie może wziąć udział ktokolwiek, ale nastawiamy się na zabawę we Wrocławiu, gdzie PENy będą.

Pozdrawiam

dobas
25.01.10, 13:31
hehehehe


Z doświadczenia po YT patrząc najlepszym sposobem na dużą ilość wyświetleń jest pokazanie jakiejś głupoty :)

Tylko nie wiem czy to będzie pozytywny przekaz jesli chodzi o hasła pen i video ;)

majkelx
25.01.10, 15:45
hehehehe
Z doświadczenia po YT patrząc najlepszym sposobem na dużą ilość wyświetleń jest pokazanie jakiejś głupoty :)

Cóż ambitne kino niszowe nie ma szansy na Oskary, najlepiej iść w ślady Camerona ;)

Janko Muzykant
25.01.10, 15:45
Fajne, ale mało czasu. No i na YouTube klika się głównie w rzeczy skrajnie ambitne (acz lekko efekciarkie) i ambitnie raczej niewiele. Ale jak znajdę kilka... naście godzin, to może :)

epicure
25.01.10, 15:48
Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba nakręcić film za pomocą E-P1 i E-P2 (czyli pewnie trzeba go mieć), a wygrać można... E-P2. Hmm, dobrze zrozumiałem?

Iwo
25.01.10, 15:58
;592918']Dziwne troche. Zeby wygrac PENa, musze posiadac* PENa. Skoro wiec juz go mam, to po wygrywac drugiego? Dla dziewczyny czy na sprzedaz?
No ale skoro EP-2 nie jest jest jeszcze dostępny, to jest to tani sposób na upgrade.

ajt
25.01.10, 15:58
Oj tam, marudzicie. Zwycięzca zrobi sobie z dwóch Penów sprzęt do kręcenia filmów 3D, tudzież robienia fotek stereo. Pewnie już niedługo będzie spore zapotrzebowanie na takie produkcje :)

J.Graph
25.01.10, 16:02
;592918']Dziwne troche. Zeby wygrac PENa, musze posiadac* PENa. Skoro wiec juz go mam, to po wygrywac drugiego? Dla dziewczyny czy na sprzedaz?

Będzie do wygranie PEN to będa takie właśnie pytania ...
Będzie do wygrania E-3 to ludzie którzy maja E-3 zaczną pytac po co im drugi aparat ...

A wystarczy na to spojrzeć z drugiej strony ... Pen kosztuje +/- 4tys ...
Kto za darmo takich pieniędzy nie chce ?? przeciez potem możesz zrobić z nagrodą to co tylko chcesz ... nagroda to nie dekeliek do obiektywu za który kupisz co najwyżej statyw ...

Ale fakt przymus kręcenia tylko PEN-em jest granicą nie do przejścia dla niektórych ... z drugiej jednak strony brawa za możliwość udostepnienia PEN-ów na najbliższym spotkaniu ...

Temat YT pozostawie bez komentarza ... wygra ten kto ma dużo czasu do siedzenia przy kompie :roll:

Pozdrawiam.

Keek
25.01.10, 16:06
...Pen kosztuje +/- 4tys ...
Kto za darmo takich pieniędzy nie chce ?? przeciez potem możesz zrobić z nagrodą to co tylko chcesz ...

Dla mnie nagroda, czy tez prezent to radzaj pamiatki i troche smutno mi takie rzeczy sprzedawac. A w tym przypadku jest to praktycznie narzucone z gory.

RadioErewan
25.01.10, 16:08
Konkurs jest skierowany głownie do uczestników spotkania OC we Wro, gdzie będą do dyspozycji Peny.
Skoro jednak nie wprowadzono ograniczenia związanego z obecnością na spotkaniu, to chyba dobrze? Jak ktoś ma dobry pomysł i bardzo chce go zrealizować (w Łodzi), mogę do tej realizacji udostępnić tego Pena, którego mnie wypożyczono do eksperymentu. Zanim nie dostanę drugiego i tak nie mogę zrobić tego, co planuję.

Pozdrawiam

J.Graph
25.01.10, 16:11
;592925']Dla mnie nagroda, czy tez prezent to radzaj pamiatki i troche smutno mi takie rzeczy sprzedawac. A w tym przypadku jest to praktycznie narzucone z gory.

Masz racje ... ale co innego Olympus mógłby zaproponować ??
To normalne że firma chce sie promować ... a nagroda to najdroższy, najnowszy i niedostepny jak narazie produkt ...
Rozwiązanie proste: wygrywasz PEN-a, sprzedajesz i jedziesz na tą swoją wymarzoną wycieczke do ciepłych krajów ;)

majkelx
25.01.10, 16:40
Dżizas, nie byłoby konkursu nie byłoby pretensji.
A tu sami wielcy filmowcy, albo okradani z praw autorskich, albo wygrywający niepotrzebne nagrody.
Czy ten konkurs na pewno jest nieobowiązkowy?

/EDIT
Gizz, mnie uprzedziłeś...

RadioErewan
25.01.10, 16:40
Eeee, mnie się wydaje, że Olek wymyśli jeszcze jakieś konkursy dla innowierców. Ja z zaciekawieniem czytam wypowiedzi.

Pozdrawiam

dobas
25.01.10, 16:44
Zanim nie dostanę drugiego i tak nie mogę zrobić tego, co planuję.

Pozdrawiam

hmmmm stereoskopowy film sie szykuje ? :)
_______________________ (automatyczne scalenie)_____________________

Fajna reakcja.... a potem się dziwicie, dlaczego nie ma, na naszym forum, większej ilości konkursów z nagrodami (vide kalendarz).

Nie zdziwię się jak ten będzie ostatni.

nie zdziwię się że jak tak dalej pojdzie jeśli chodzi o "pretensje" do
konkursu to i tego konkursu nie będzie

Taki naród, ktos coś chce zrobić, ŻLE ! konkurs ŹLE Kalendarz ŹLE... :evil:

krzysiek29
25.01.10, 16:48
Tak chciałbym wygrać PEN-a! Nawet go planuję kupić (lub GF1 :wink: ). Jeśli go nie mam i nie jadę do Wrocławia to nie wezmę udziału :???:

mogę np na 7D nagrać jak kupuję PEN-a i czy wtedy mogę wygrać drugiego :grin:

piotrek204
25.01.10, 16:56
mogę np na 7D nagrać jak kupuję PEN-a i czy wtedy mogę wygrać drugiego :grin:

Nie, ale mozesz nagrac PEN-em jak kupujesz 7D :lol:

RadioErewan
25.01.10, 17:07
Nie musisz mieć Pena.

A kwestia praw, jak mamy bez kłopotów pokazać te filmy z YT? Bez zgody użytkownika?

Tak to wygląda w regulaminie YT:
10. Prawa, na które użytkownik udziela licencji
10.1 Przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach Materiały Zamieszczane przez Użytkownika, użytkownik udziela:
A. YouTube nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Materiału Zamieszczanego przez Użytkownika, powielanie takiego materiału, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług lub w innych okolicznościach w związku z udostępnianiem Witryny Internetowej i prowadzeniem działalności YouTube, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Witryny Internetowej w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
B. każdemu użytkownikowi Witryny Internetowej - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do Materiałów Zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz na korzystanie z Materiałów Zamieszczanych przez Użytkownika, powielanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Witrynę Internetową oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.
10.2 Powyższe licencje udzielane przez użytkownika w odniesieniu do Nagrań Wideo Użytkownika wygasają z chwilą, gdy użytkownik usunie lub wykasuje je z Witryny Internetowej. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do Komentarzy Użytkownika są nieograniczone w czasie i nieodwołalne, jednakże pod innymi względami pozostają bez znaczenia dla praw własności użytkownika określonych w artykule 8.2 powyżej.

A po 30 stycznia chcę uruchomić watek, w którym te wszystkie filmy zaprezentujemy.

Pozdrawiam

darkelf
25.01.10, 17:53
Czy na filmie może być modelka?

RadioErewan
25.01.10, 18:19
Nie rozumiem tego zrzekania sie praw na rzecz olympusa, na rzecz YT owszem. YT zabezpiecza sie przed sciganiem za to ze plik udostepnia, jednoczesnie umozliwia ich odzyskanie w momencie skasowania nagrania (10.2), regulamin olympusa tego nie umozliwia.
Jesli materialy znajduja sie na serwerze YT to olympus nie musi do nich posiadac praw, jak by je chcial wykorzystac?

Niech przynajmniej odebranie nagrody wiaze sie z przekazaniem praw.

Dla wielu osob to jest warunek duzo mowiacy o charakterze firmy, obecny zapis oznacza darmowe zbieranie materialow promocyjnych, nie stac mnie na profesjonalna promocje to niech promocje zrobia inni, lub "nie mielismy $$ na prawnika do regulaminu wiec zabezpieczamy sie w ten sposob".

Lepszy bylby dobrze dobrany zapis o przekazaniu praw dla nagrodzonych filmow i to praw nie wszelkich a jedynie tych koniecznych do promocji przez olympusa.

Powazne konkursy foto nie maja takich zapisow, kto mialby wysylac swoje najlepsze prace rezygnujac jednoczesnie z praw do nich, nawet nie majac gwarancji ze dostanie chociaz nagrode?

Z nagrodami lepszym pomyslem bylby talony na zakupy sprzetu olympusa z mozliwoscia wyplaty ekwiwalentu.

Dlaczego mozna nagrywac od 30.01 a nie od dzisiaj lub wykorzystac materialy juz nagrane?

co do krytyki to publikujac regulamin pisany na kolanie firma sie na taka krytyke naraza, powazna firma nie bedzie tez sie zachowywala jak rozpuszczona malolata i nie walnie focha z tego powodu o tresci "wiecej juz konkursow nie bedzie".

EDIT:
Przyklad zapisu z regulaminy Grand Press Photo, nie ma slowa o prawach majatkowych sa jedynie prawa do wykorzystywania prac w okresloych formach w okreslonym celu:
"Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo"

Widzisz, nie ma pewności, że ktoś nie pozwie Olka do sądu, jak zamieszczę link do strony z jego filmem na YT. Nie ma pewności. Jest za to pewność, że już kiedyś ktoś pozwał OPL za coś takiego.
W regulaminie nie ma słowa o przechodzeniu na organizatora autorskich praw majątkowych na OPL. Jest zaś zastrzeżenie, że skoro ktoś do konkursu staje, możemy tę jego twórczość bezpiecznie zaprezentować. Autor pozwala używać tego filmu, nie oddaje jednak swoich praw. To o co ci chodzi? Chyba to lepsze od regulaminu GPP?

Pozdrawiam

NightCrawler
25.01.10, 18:19
Śmieszy mnie to narzekanie.
Początkowo miał być to konkurs TYLKO dla uczestników spotkania we Wrocławiu. Zamiast się cieszyć, że firma rozszerzyła go na wszystkich chętnych to zaczęła się fala narzekań.
Zdaje mi się, że nie sposób sprostać wymaganiom niektórych osób, bo cokolwiek by się nie zrobiło i tak będzie to złe, a oni będą dyskryminowani.

dobas
25.01.10, 18:38
Prosze o zadawanie w tym wątku konkretnych pytań dotyczacych konkursu.

Raczej zalezy nam na przejrzystości i czytelności wątku a nie tasiemcem pytań w rodzaju a dlaczego mozna krecić dopiero od 30 stycznia a nie od 27 ego... i tasiemcem odpowiedzi na to pytanie.

Niejasnosci, wątpliwości, tego typu rzeczy prosze pisać ale apeluję o krytyke " a nie " krytykanctwo ":)


Uwagi KONSTRUKTYWNE do jaki przyszłych konkursów z naciskiem na konstruktywne proszę kierować tutaj:

https://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=71447

Mozliwe że ktoś to przeczyta i nastepny konkurs zostanie zorganizowany z uwzględnieniem tych uwag.

Narzekamy też tam :)

willow32
25.01.10, 23:13
jest takie powiedzenie, "Polak potrafi..." w tym wypadku jak widać idealnym uzupełnieniem będzie "narzekać i biadolić". Ludzie trochę fantazji i polotu. Dobry Wujek Olek daje możliwość wyrwania fajnych fantów a wy zamiast kombinować jak się na to załapać szukacie dziury w całym? Kupa ludzi w Polsce potrafi przeżyć z rencinki poniżej 1000pln a dla was jest problem załatwić sobie Pena na 1 dzień? Litości!!
Regulamin jest prosty, kto chce bierze udział kto nie olewa sprawę i dalej poświęca swój cenny czas na biadolenie tudzież inne sympatyczne zajęcia. Nie ma obowiązku, nie ma przymusu, wolna wola :) Spadam stąd, paa!!

black_bird
26.01.10, 16:06
mistrzowie martwią się o światło ....;) ja martwiłbym się o dobry pomysł na film ....

kejpi
28.01.10, 13:49
Szkoda, że konkurs tylko dla garstki, tych wybranych co posiadają PENa:???:

Koriolan
28.01.10, 14:22
dla mnie niespodziewanką jest ogłoszenie wśród użyszkodników forum bądź co bądź fotograficznego- końkursu na najlepszy film.

J.Graph
28.01.10, 14:25
Ja nie mam jak pożyczyć Pen-a ... nie mam pomysłu na film ...
Ale z wielką chęcią obejrze wytwory ludzików z forum ;)

kateb
28.01.10, 16:55
dla mnie niespodziewanką jest ogłoszenie wśród użyszkodników forum bądź co bądź fotograficznego- końkursu na najlepszy film.
a przecież to taka ruchoma fotografia

Janko Muzykant
28.01.10, 18:36
dla mnie niespodziewanką jest ogłoszenie wśród użyszkodników forum bądź co bądź fotograficznego- końkursu na najlepszy film.
Ha, może wyjdzie stara prawda, że zrobienie dobrego filmu do dobrego zdjęcia ma się jak kierowanie samolotem do kierowania hulajnogą :)
Popieram konkursy wymagające nieco więcej zaangażowania i spróbuję coś podesłać. Narzekałem na terminy, bo mi się coś pozajączkowało i przeczytałem ''do'' 30 stycznia, a nie od.

MichalS
2.02.10, 20:41
Czy jak mam kilka fajnych filmików nakręconych C-745UZ to nie może być?

grizz
2.02.10, 20:44
Czy jak mam kilka fajnych filmików nakręconych C-745UZ to nie może być?

Zgaduj.

epicure
2.02.10, 20:48
Czy jak mam kilka fajnych filmików nakręconych C-745UZ to nie może być?

Może być, ale wtedy nagrodą w konkursie będzie C-745UZ ;)

Janko Muzykant
2.02.10, 21:51
Czy jak mam kilka fajnych filmików nakręconych C-745UZ to nie może być?
A ja mam fajny domek z zapałek, nie jest to film, ani Pen, ale jest fajny :)

Piotr Grześ
2.02.10, 22:27
A ja sam jestem fajny:) Wali ludzi och wali, może przez te opady śniegu w ilościach, które niektórzy od urodzenia nie widzieli.

cichybartko
8.02.10, 17:19
Ha, może wyjdzie stara prawda, że zrobienie dobrego filmu do dobrego zdjęcia ma się jak kierowanie samolotem do kierowania hulajnogą :)

Chyba Janko wykrakałeś, jest 8.02.10 a wątku żadnych premier.

Janko Muzykant
8.02.10, 21:17
Chyba Janko wykrakałeś, jest 8.02.10 a wątku żadnych premier.
Jedna już jest, ale z braku czasu zrobiona na kolanie między kolacją, a paciorkiem...
Jest jakiś wątek, w którym można się chwalić? Co się robi po wrzuceniu?

robuhoo
10.02.10, 22:34
Dodałem. Wersja "mute" - jak to ryby. To bez podrasowań wersja. Jak ktoś chce mam wersje surowe, jak nie wie czy ma zakupić Pena.
http://www.youtube.com/watch?v=IYOo4CnwWfA

Janko Muzykant
10.02.10, 23:24
No to ja swoje wystawiam - jak wspomniałem, złożone na szybko akurat z pamiątki saneczkarskiej bratanicy. Nieambitne niestety, ale miało być z konkretnego okresu, a niestety czasem ostatnio wolnym nie dysponowałem. Muzyka (moja) pochodzi z pewnej reklamówki robionej dla sieci sklepów sportowych trzy lata temu.

http://www.youtube.com/watch?v=OR4JSXVGHRI

gcw
11.02.10, 00:11
http://www.youtube.com/watch?v=o8254JfFlWk"]http://www.youtube.com/watch?v=o8254JfFlWkTo może ja też swój wstawię :) robiony na szybko w trakcie spaceru do kawiarni :)

ksb
11.02.10, 00:14
http://www.youtube.com/watch?v=pYvSahDBXnw


http://www.youtube.com/watch?v=Xob-klIobe8

robuhoo
11.02.10, 01:44
Już myślałem wstawiać teledysk z Oceanarium z muzyką Vangelisa (La petite fille de la mer http://www.lastfm.pl/music/Vangelis/_/La+Petite+Fille+de+la+mer ) ale nie miałem pozwoleństwa od Niego , a tu te regulaminy... Nie wiem jak Olympus ... :roll: Pozakonkursowo może coś się wstawi , kieedyś ... :wink: