PDA

Zobacz pełną wersję : DIAPORAMA 2005 - dla tych co na slajdach fotografują ;)wojtekd
14.10.05, 14:40
INFORMACJE DODATKOWE


Organizatorzy zapewniają sprzęt projekcyjny i nagłaśniający:
rzutniki SOLIGOR + mikser obrazu (niezależne kanały)
rzutniki REFLEKTA COMBI 1500 CE+ MATIC III (dwa kanały zależne)
magnetofon kasetowy stereofoniczny
nagłośnienie
komputer PC i projektor multimedialny.


Istnieje możliwość realizacji projekcji na sprzęcie autora pod warunkiem zaznaczenia tego w karcie zgłoszenia.
Uczestnicy opłacający pełną akredy-tację otrzymują noclegi i wyżywienie. Osoby towarzyszące autorowi ponoszą pełne koszty pobytu ustalone przez organizatora.


TERMINY I MIEJSCE


Zgłoszenia i opłaty 30.X.05r.

Przeglądy konkursowe 11-12.XI.05r.
I specjalne, plener foto

Pokaz galowy 13.XI.05r.

Miejsce przeglądu Kino „ZAMEK”

Sekretariat imprezy wejście A, pok.110


Komisarz Spotkań
Leszek Kurpiewski (AFRP, IFK)
Tel.kom.0-501148252


PATRONAT PRASOWY


Kurier Szczeciński


Fundatorzy nagród


Zamek Książąt Pomorskich
Urząd Marszałkowski
Fotoklub RP w Warszawie
Foto-Optyka „Centrum”
Kurier Szczeciński
Okręg Zachodniopomorski ZPFP
„POLFOTO”- Biuro Organizacyjne
Szczecińskie Towarzystwo Kultury


ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
e-mail:fotoklubzamek@interia.pl,
ara@zamek.szczecin.pl
tel. 0-prefix-91-433-49-71
fax. 0-prefix-91-434-79-84
www.zamek.szczecin.pl/fotoklub


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Fotoklub „Zamek”


Diaporama 2005
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
UDŹWIĘKOWIONYCH PRZEŹROCZY I DIAPORAM

XXVI POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ
11-13 listopada 2005 r.

Organizatorzy:
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie
Fotoklub „Zamek”

Patronat:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja Fotografii Krajoznawczej
ZG PTTK w Warszawie


REGULAMIN


Pomorskie Spotkania z Diaporamą są ogólnopolskim forum konfrontacji artystycznej autorów oraz ich prac. Mają inspirować aktywność twórczą, służyć wymianie doświadczeń i popularyzować diaporamę jako formę twórczej wypowiedzi autorskiej.
Ta tradycyjna już impreza, wypełniając swoją rolę w latach ubiegłych wskazywała miejsce diaporamy wśród innych dziedzin sztuki obrazowania. Sądzimy, że stanie się tak również i tym razem.
Zapraszając do udziału w naszej imprezie, życzymy jednocześnie powodzenia w konkursie.

TEMATYKA PRZEGLĄDU
Diaporamy mogą być zgłaszane w dwóch działach:
Diaporama klasyczna (z wykorzystaniem rzutników do przeźroczy)
Diaporama cyfrowa (z wykorzystaniem projektora multimedialnego)

WARUNKI UDZIAŁU
Udział w przeglądzie jest dostępny dla wszystkich autorów stowarzyszonych i nie stowarzyszonych. Każdy autor może przedstawić dowolną ilość prac pod warunkiem nadesłania karty zgłoszenia i opłacenia akredytacji w terminie do 30 października 2005 r. oraz spełnieniu warunków technicznych. Koszt akredytacji uczestników wynosi 10 zł /bez noclegów i wyżywienia/.
Wpłat prosimy dokonać na nasze konto:
Kredyt Bank S.A. II O/Szczecin
69150017221217200095490000

WARUNKI TECHNICZNE
Diaporamy zgłoszone do prezentacji muszą odpowiadać wymogom określonym przez regulamin projekcji FIAP.
Projekcja „przednia” prowadzona z 2 projektorów na ekran (1 pole obrazowe) ze stanowiska na sali kinowej.
Dźwięk zapisany na kasecie magnetofonowej.
Czas projekcji jednej diaporamy - do 12 minut.
Ilość obrazów (przeźroczy) w jednej diaporamie - dowolna
Diaporamy zgłoszone do przeglądu bez osobistego udziału autora, muszą posiadać scenariusz projekcji (kolejność emitowania przeźroczy, czas ich projekcji, sposób i czas ich przenikania) oraz mieć oznaczone magazynki „L” i „P”
Diaporamy cyfrowe - płyta CD, rozdzielczość zdjęć 1024x768 pix, dźwięk w formacie WAV lub MP3, plik startowy samouruchamiający się w formacie EXE (przygotowany.w programach, np: Pictures To Exe, Pro Show Gold, Wings Platinum, itp.).
NAGRODY
- Honorowe GRAND PRIX XXVI Pomorskich Spotkań z Diaporamą dla najlepszego autora w konkursie
- w dziale I i II przewidziane są nagrody główne
- oraz medale, wyróżnienia, nagrody specjalne i dyplomy.

JURY I OCENA
Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury złożone z przedstawicieli związków twórczych, stowarzyszeń fotograficz-nych i doświadczonych autorów.
Jury oceniając walory twórcze poszczególnych diaporam, weźmie pod uwagę zaprezentowane podczas projekcji walory techniczne i estetyczne warstw obrazowej i dźwiękowej (montaż i realizacja).
Jury ma prawo do dokonania innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Komisarz może wyłączyć spod obrad Jury prace nie spełniające warunków regulaminu.