PDA

Zobacz pełną wersję : Retronaprawa - Regulaminhelmuth
5.12.17, 13:08
Regulamin zabawy Retronaprawa
1. W zabawie może wziąć udział każdy uczestnik forum OC
2. Celem zabawy jest w miarę dokładne przywrócenie skanu starego zdjęcia do pierwotnego wyglądu tego zdjęcia przez:


a. zamaskowanie ubytków, pęknięć emulsji, śladów zagięć i załamań
b. odtworzenie brakujących fragmentów zdjęcia
c. usunięcie przebarwień i plam na zdjęciu
d. przywrócenie kolorów starej fotografii barwnej

3. Zabrania się


a. umieszczania nowych elementów tam, gdzie na oryginale na pewno ich nie było.
b. usuwanie elementów, będących częścią oryginalnego kadru
c. barwienia fotografii monochromatycznej inaczej niż w oryginale lub odbarwianie kolorowej. Jeśli "dawca" skanu zażyczy sobie inaczej, prowadzący zaznaczy to na początku danej edycji.
d. konwersja zdjęcia kolorowego do BW (z zastrzeżeniem j/w)

4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści naruszających dobry smak i obyczaje oraz zabronionych prawem


a. zdjęcia (skany) może przysyłać każdy forumowicz na adres: retronaprawa@gmail.com. W treści może podać szczególne wymagania co do naprawy.
b. skany, najlepiej gdyby były w formacie tif (jeśli to możliwe 16 bit) o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
c. przy zdjęciach monochromatycznych, mogą być dopuszczone skany w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi.
d. skan zdjęcia kolorowego powinien mieć profil sRGB
e. jeżeli "dawca" zdjęcia nie może go zeskanować, może zrobić mu zdjęcie w formacie raw i przysłać to zdjęcie
f. rozmiary pracy do edycji każdorazowo określi prowadzący
g. pracę należy wysyłać prowadzącemu na adres: retronaprawa@gmail.com a ten umieści je w odpowiednim wątku.
h. w tytule posta należy podać swój nick OC aby było wiadomo czyja jest ta praca. Z nazwy nadawcy maila niekoniecznie to wynika.

5. Prowadzącemu przysługuje prawo odmowy publikacji, jednak o powodach musi poinformować autora pracy
6. O kolejności ich udostępniania do naprawy decyduje prowadzący
7. Edycja rozpoczyna się w momencie publikacji zdjęcia. Czas jej trwania jest nieograniczony a prace można wysyłać bez ograniczeń czasowych
8. O rozpoczęciu następnej edycji decyduje prowadzący, biorąc pod uwagę:


a. napływ zdjęć
b. zainteresowanie bieżącą edycją
c. prośbę "dawcy" zdjęcia

9. W każdym momencie jest dopuszczalna i mile widziana dyskusja o obiekcie i efektach edycji
10. Wszystkie pozostałe uregulowania, nieujęte w powyższym regulaminie, rozstrzyga regulamin forum