PDA

Zobacz pełną wersję : 4 pory roku - regulamingrizz
20.03.08, 19:49
Regulamin Konkursu Cztery Pory Roku


Postanowienia ogólne

1. W konkursie mogą brać udział tylko użytkownicy Forum OlympusClub.pl

2. Do konkursu można wysyłać tylko zdjęcia wykonane aparatem Olympus oraz musi być ono wykonane w okresie trwania edycji

3. Do konkursu można wysłać tylko 1 zdjęcie

4. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia oraz, że w wypadku prezentowania na nim wizerunków osób, posiada ich zgodę na publikację fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami)

5. Konkurs będzie cykliczny i będzie odbywał się w następujących terminach:


temat: Zima od 22 grudnia do 20 marca

temat: Wiosna od 21 marca do 20 czerwca

temat: Lato od 21 czerwca do 22 września

temat: Jesień od 23 września do 21 grudnia


Dodawanie zdjęć

6. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być w formacie JEPG. Rozmiar dłuższego boku powinien być nie większy niż 800 pikseli. W uzasadnionych przypadkach rozmiar może być większy.

7. Wraz ze zdjęciem w formacie JPEG należy wysłać zgłaszane do konkursu zdjęcie w formacie ORF/RAW


W przypadku panoram wystarczy wysłać 1 plik ORF/RAW na którym będzie widoczny przewodni temat panoramy

w przypadku tryptyku należy wysłać:1 plik ORF/RAW jeżeli wszystkie zdjęcia posiadają ten sam przewodni temat

pliki ORF/RAW odpowiednie dla każdego pliku JPEG użytego w tryptyku jeżeli nie ma przewodniego tematu


8. Pliki JPEG wraz z plikiem ORF/RAW należy wysyłać na adres 4pr.konkurs@gmail.com


W tytule maila należy podać nazwę użytkownika z Forum OlympusClub.pl

Pliki JPEG bez plików ORF/RAW nie biorą udziału w konkursie

Pliki ORF/RAW z datą inną niż okres trwania danej edycji konkursu nie biorą udziału w konkursie

Zdjęcia można wysyłać w terminie podanym na forum.


Jury i ocenianie

9. Zgłoszone prace ocenia 9 osobowe Jury ustalone przez Administrację

10. Jury ocenia w skali od 0 do 5 punktów co 0,5 punktu


Każdy członek Jury ma prawo (ale nie obowiązek) wyróżnić 1 zgłoszone zdjęcie 2 extra punktami (maksymalna łączna nota 7 punktów)


11. Wyniki ocen Jury zostaną publicznie podane nie później niż 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Wykorzystanie dotacji

12. Dotacja dla Zwycięzcy określana jest przez sponsora.

13. Dotację można wykorzystać w następującym terminie

zwycięzca edycji Zima od dnia ogłoszenia wyników do 20 czerwca bieżącego roku

zwycięzca edycji Wiosna od dnia ogłoszenia wyników do 22 września bieżącego roku

zwycięzca edycji Lato od dnia ogłoszenia wyników do 21 grudnia bieżącego roku

zwycięzca edycji Jesień od dnia ogłoszenia wyników do 20 marca następnego roku


14. Zakup z wykorzystaniem dotacji dokonywane są według cennika Oly Jedi cena A dla wszystkich


Jeżeli Zwycięzcy w chwili ogłoszenia wyników przysługiwała cena B, dofinansowywanie liczone jest do tej ceny


15. Zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy między kwotą zakupu, a kwotą dotacji jeżeli kwota zakupu nie przewyższyła kwoty dotacji

16. Warunkiem skorzystania z kwoty dotacji jeżeli kwota zakupu przekroczyła kwotę dotacji jest zapłacenie różnicy między kwotą zakupu, a dotacją.

Postanowienia końcowe

17. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

18. Administracja ma prawo usunąć zgłoszone do konkursu zdjęcie w wyjątkowych przypadkach.

grizz
7.04.08, 10:11
Ewentualna pytania prosze zgłaszać tutaj: https://forum.olympusclub.pl/showthread.php?t=13451