Z nowszych Olków nie działają. Przynajmnei u mnie.