Wiesz @epicure tutaj bardziej chodzi o to, żeby mieć jeden obiektyw zamiast dwóch, większy zakres ogniskowych, dobrą jakość, kosztem jedynie jasności, która najbardziej jednak przydaje się w portretach...